Κινεζικο-Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο
για την Ευφυή Διαχείριση του Εδάφους

Ο στόχος του SIEUSOIL είναι να αναπτύξει βιώσιμες και ολιστικές πρακτικές διαχείρισης του εδάφους. Οι πρακτικές αυτές θα βασίζονται σε ένα εναρμονισμένο σύστημα πληροφοριών που θα είναι ικανό να ανταπεξέλθει σε ποικίλες κλιματικές και λειτουργικές συνθήκες σε διαφορετικές περιοχές στην Ευρώπη και την Κίνα.

Σκοπός είναι να αναπτυχθεί μια ερευνητική πλατφόρμα που θα αποτελείται από προηγμένα εργαλεία αισθητήρων εδάφους και καλλιεργειών, μοντελοποίησης και συγχώνευσης δεδομένων, ψηφιακής χαρτογράφησης εδάφους και συστημάτων διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με σκοπό να αυξηθεί η παραγωγικότητα του εδάφους καθώς και τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη, μειώνοντας ταυτόχρονα τις απειλές για το φυσικό περιβάλλον.

Υποβάθμιση του Εδάφους και Περιβαλλοντολογική Αλλαγή

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ & ΜΕΙΝΕΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ