Sino-EU Observatoř půdy pro inteligentní správu a využití půdy

SIEUSOIL si klade za cíl vyvinout udržitelné komplexní postupy hospodaření s půdou založené na harmonizovaném systému informací o půdě, který je vhodný pro různé klimatické a provozní podmínky na různých místech EU a Číny.

Bude vyvinuta výzkumná platforma skládající se z pokročilých nástrojů pro snímání plodin a půdy, modelování a fúze dat, digitálního mapování půdy a informačních systémů pro správu zemědělských podniků, aby se maximalizovala produktivita půdy a socioekonomické přínosy a zároveň minimalizovaly dopady na životní prostředí.

Degradace půdy a změny životního prostředí

ODEBÍRAT & ZŮSTAT