Pracovní balíčky a zprávy (výstupy)

Pracovní balíčky

Pracovní balíčky Vedoucí partner
WP1: Platforma euroasijské půdy MASARYKOVA UNIVERZITA
WP2: Metody pro správu půdy PANNON EGYETEM
WP3: Omezující faktory pro optimální kvalitu a produktivitu VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK N.V.
WP4: Přesné zemědělství UNIVERSITEIT GENT
WP5: Nástroj pro analýzu prostorové vhodnosti půdy ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS
WP6: Integrace otevřené platformy půdy AGROTIKES EFARMOGES I.K.E.
WP7: Integrace pilotů LESPROJEKT SLUZBY SRO
WP8: Možnost environmentálního a ekonomického dopadu AGRISAT IBERIA SL
WP9: Diseminace a komunikace, exploatace ETAM SA
WP10: Management projektu ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS
WP11: Etické požadavky ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS

Výstupy

Výstupy D1

D1.1 Zpráva o ustavení Euroasijské půdní platformy
D1.2 Zpráva o Euroasijské půdní platformě – aktualizace
D1.3 Prototyp funkční Euroasijské půdní platformy
D1.4 Zpráva o identifikaci dostupných informačních zdrojů
D1.5 Zpráva o dostupných informačních zdrojích – aktualizace
D1.6 Závěrečná zpráva o dostupných informačních zdrojích
D1.7 Zpráva o metodách a postupech propojování počátečních informačních zdrojů
D1.8 Zpráva o metodách a postupech propojení zdrojů informací – aktualizace
D1.9 Závěrečná zpráva o propojení informačních zdrojů
D1.10 Zpráva o soupisu informačních zdrojů
D1.11 Zpráva o nastavení služby vyhledávání světlých půd
D1.12 Prototyp služby objevování světlých půd

Výstupy D2

D2.1 Zpráva o vlivu hospodaření s půdou na kvalitu a funkci půdy včetně změn uhlíku a N, P a K
D2.2 Doporučení pro hospodaření s půdou pro zlepšení kvality a funkce půdy
D2.3 Vývoj nástrojů pro korelaci modelování využití půdy a kvality půdy
D2.4 Zpráva o dopadu využití půdy na kvalitu půdy
D2.5 Robustní kalibrační modely založené na spektroskopii pro měření kontaminantů půdy (např. HCs a HM) v problémových půdách
D2.6  Robustní kalibrační modely založené na spektroskopii pro měření klíčových ukazatelů kvality půdy, fyzikálních ukazatelů a plodnosti (např. CEC, organický uhlík (nebo SOM), N, P, K a pH
D2.7 Biofyzikální ukazatele kvality pro monitorování půdy a plodin
D2.8 Asimilace biofyzikálních ukazatelů kvality do definice a algoritmů fúzních produktů
D2.9 Asimilace biofyzikálních ukazatelů kvality do operačního systému fúzních produktů

Výstupy D3

D3.1 Zpráva o variabilitě časoprostorového výnosu
D3.2 Zpráva o vlastnostech půdy, hospodaření s půdou a vodou
D3.3 Zpráva o potenciálu výnosu ve vztahu k hospodaření s půdou, půdou a vodními zdroji
D3.4 Webový prohlížeč a služby pro odemknutí kompilované geoinformace více aktérům

Výstupy D4

D4.1 Tematické mapy charakteristik půdy a plodin včetně výnosu plodin
D4.2 Mapy doporučení pro proměnlivou rychlost, N, P, K a organická hnojiva
D4.3 Zpráva o zpracování půdy specifické pro danou lokalitu implementovaná v oblasti popisující výhody a nedostatky
D4.4 Zpráva o algoritmech pro optimální směrování a CTF pro zemědělské stroje ke zmírnění zhutnění půdy
D4.5 Vymezení metodiky managementu zón

Výstupy D5

D5.1 Inventarizace parametrů pro vhodnost pozemního hodnocení
D5.2 Nastavení softwarového nástroje pro vhodnost půdy
D5.3 Provozní softwarový nástroj pro vhodnost půdy
D5.4 Software vizualizačního rozhraní pro nastavení vhodnosti půdy
D5.5 Software vizualizačního rozhraní pro provozuschopnost půdy

Výstupy D6

D6.1 Definice struktury prototypu DSS
D6.2 Testovací verze prototypu DSS
D6.3 Verze beta prototypu DSS
D6.4 Zpráva o testu a validaci DSS
D6.5 Zpráva o školení a osvojení uživateli DSS
D6.6 Pokyny pro přijetí DSS v angličtině a čínštině

Výstupy D7

D7.1 Rámec procesu více aktérů a jeho ověřování
D7.2 Adresář komunity s více aktéry
D7.3 Specifické profily projektu SIEUSOIL z hlediska pilotů
D7.4 Zpráva o ověření prvních výsledků
D7.5 Zpráva o ověření optimálních výsledků
D7.6 Zpráva o syntéze metodiky SIEUSOIL
D7.7 Zpráva o aktualizaci produktů syntézy SIEUSOIL
D7.8 Zpráva o produktech syntézy SIEUSOIL pro koncové uživatele
D7.9 Plán pilotních případů

Výstupy D8

D8.1 Rámec pro socioekonomickou a strategickou analýzu
D8.2 Zpráva o LCA toků živin
D8.3 Zpráva o dopadech na životní prostředí (LCA)
D8.4 Sociálně-ekonomická analýza a zpráva o dopadu
D8.5 Zpráva o potenciálu pro přijetí nástrojů a opatření SIEUSOIL
D8.6 Politická opatření

Výstupy D9

D9.1 Diseminační & komunikační plán
D9.2 D Diseminační & komunikační balíček
D9.3 Zpráva o diseminačních a komunikačních aktivitách
D9.4 Zpráva o diseminačních a komunikačních aktivitách – aktualizace
D9.5 Síť projektu SIEUSOIL pro zjišťování zájmů
D9.6 Síť projektu SIEUSOIL pro zjišťování zájmů – aktualizace
D9.7 Síť projektu SIEUSOIL – plány do budoucnosti
D9.8 Založení Asociace zúčastněných stran v oblasti správy půdy „SOILNET“
D9.9 Úvodní zpráva o analýze trhu
D9.10 Plán udržitelnosti a využití výstupů SIEUSOIL, úvodní zpráva
D9.11 Plán udržitelnosti a využití výstupů SIEUSOIL, závěrečná zpráva
D9.12 Závěrečná zpráva o analýze trhu
D9.13 Business plán – vstupy
D9.14 Business plán – závěrečná zpráva
D9.15 Plán hackathonů projektu SIEUSOIL
D9.16 Zpráva o hackathonech projektu SIEUSOIL
D9.17 Plán budoucího výzkumu půdy
D9.18 Závěrečná zpráva o diseminaci a komunikaci

Výstupy D10

D10.1 Web SIEUSOIL byl zřízen a spuštěn
D10.2 Plán kontroly kvality
D10.3 Plán správy dat
D10.4 Akční plán pro rovnost žen a mužů
D10.5 Prozatímní sestavování agendy a zápisů z čínsko-evropského jednání valných hromad GA, PMB
D10.6 Zpráva o průběžném řízení IPR
D10.7 Konečné sestavení agendy a zápisů z čínsko-evropských schůzí fóra GA, PMB
D10.8 Závěrečná zpráva o řízení IPR
D10.9 Podrobný plán řízení projektu SIEUSOIL a metodika monitorování pokroku (včetně definice KPI)
D10.10 Studie oblasti působnosti projektu SIEUSOIL
D10.11 Průběžná zpráva o čínsko-evropském fóru projektu SIEUSOIL

Výstupy D11

D11.1 H – POPD – Požadavek č. 1
D11.2 NEC – Požadavek č. 4