Poradní orgán

Luca Montanarella

Od roku 1992 pracuje v Evropské komisi. V Joint Research Centre (JRC) vede aktivity Soil Data and Information Systems pro podporu tematické strategie EU na ochranu půdy. Vede I řadu dalších politik souvisejících s půdou. Odpovídá za Evropské centrum údajů o půdě (ESDAC), za Informační systém evropské půdy (EUSIS) a Evropskou síť úřadu pro půdu (ESBN).

V rámci FAO (v roce 2011) podporoval založení globálního partnerství v oblasti půdy (GSP). Předseda Mezivládního technického panelu pro půdu (ITPS) a předseda Mezinárodní sítě informačních institucí o půdě (INSII).

V letech 2016–18 spolu předsedal IPBES. Je autorem více než 300 publikací, knih a odborných zpráv a laureátem mnoha čestných cen. Je členem řady odborných spolků a organizací.