Συμβουλευτική Επιτροπή

Ciro Gardi

Ο Δρ. Ciro Gardi εργάζεται στην ομάδα Φυτοϋγείας της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Είναι γεωπόνος, εδαφολόγος / περιβαλλοντολόγος, με διδακτορικό στην επιστήμη φυτικής παραγωγής και έχει βαθιά γνώση των αγροτικών συστημάτων και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ της διαχείρισης εδαφών, της ποιότητας τους και της παροχής οικοσυστημικών υπηρεσιών.

Συμμετέχει ενεργά σε όλες τις πτυχές που σχετίζονται με την υποβάθμιση των εδαφών, από την έρευνα, έως την υποστήριξη πολιτικών για τα εδάφη και την ευαισθητοποίηση του κοινού. Έχει διδάξει επιστήμη εδάφους στο Πανεπιστήμιο της Πάρμας, αλλά και σε διεθνή μεταπτυχιακά προγράμματα.

Οι κύριες ερευνητικές του δραστηριότητες αφορούν τις σχέσεις μεταξύ των χρήσεων γης, της αγρονομικής διαχείρισης και της ποιότητας των εδαφών, με ιδιαίτερη έμφαση στις διαδικασίες υποβάθμισης των εδαφών και στις σχέσεις τους με την οργανική ύλη του εδάφους και τη βιοποικιλότητα του. Έχει εμπειρία στα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS), την τηλεπισκόπηση και τις τοπογραφήσεις εδάφους, συστήματα και εργαλεία τα οποία έχει χρησιμοποιήσει ερευνητικά στην Ιταλία και σε διάφορες περιοχές του εξωτερικού.

Υπήρξε σύμβουλος και υπηρέτησε ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Παγκόσμια Τράπεζα, τον ΟΟΣΑ και πολλές ΜΚΟ και επί του παρόντος είναι μέλος της Παγκόσμιας Σύμπραξης για το Εδάφος (GSP-FAO).

 

Luca Montanarella

Από το 1992 εργάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ηγείται των δραστηριοτήτων για τα  Δεδομένα Εδάφους και τα Πληροφοριακά Συστήματα του Κοινού Κέντρου Ερευνών για τη στήριξη της θεματικής στρατηγικής της ΕΕ για την προστασία του εδάφους και πολυάριθμες άλλες πολιτικές που σχετίζονται με το έδαφος.

Είναι υπεύθυνος για το European Soil Data Centre (ESDAC), το European Soil Information Systems (EUSIS) και το the European Soil Bureau Network (ESBN).

Το 2011 υποστήριξε τη δημιουργία Παγκόσμιας Εδαφικής Συνεργασίας (GSP) στον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO). Είναι πρόεδρος του Intergovernmental Technical Panel on Soils (ITPS) και του International Network of Soil Information Institutions (INSII). Από το 2016 έως το 2018 μοιραζόταν την προεδρία στο IPBES Land Degradation and Restoration Assessment.

Έχει στο ενεργητικό του περισσότερες από 300 δημοσιεύσεις, βιβλία και εκθέσεις.

Έχει λάβει πολυάριθμα βραβεία και έχει πλούσιες επιστημονικές συμμετοχές.