Συμβουλευτική Επιτροπή

Luca
Montanarella

 

Από το 1992 εργάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ηγείται των δραστηριοτήτων για τα  Δεδομένα Εδάφους και τα Πληροφοριακά Συστήματα του Κοινού Κέντρου Ερευνών για τη στήριξη της θεματικής στρατηγικής της ΕΕ για την προστασία του εδάφους και πολυάριθμες άλλες πολιτικές που σχετίζονται με το έδαφος.

Είναι υπεύθυνος για το European Soil Data Centre (ESDAC), το European Soil Information Systems (EUSIS) και το the European Soil Bureau Network (ESBN).

Το 2011 υποστήριξε τη δημιουργία Παγκόσμιας Εδαφικής Συνεργασίας (GSP) στον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO). Είναι πρόεδρος του Intergovernmental Technical Panel on Soils (ITPS) και του International Network of Soil Information Institutions (INSII). Από το 2016 έως το 2018 μοιραζόταν την προεδρία στο IPBES Land Degradation and Restoration Assessment.

Έχει στο ενεργητικό του περισσότερες από 300 δημοσιεύσεις, βιβλία και εκθέσεις.

Έχει λάβει πολυάριθμα βραβεία και έχει πλούσιες επιστημονικές συμμετοχές.