Πιλότοι

Τα πρωτότυπα του SIEUSOIL θα τεθούν σε λειτουργία σε εμπορικές πιλοτικές φάρμες σε αντιπροσωπευτικές περιοχές της Ευρώπης και της Κίνας. Η ανάπτυξή τους θα επιτευχθεί μέσα από τη κοινή δράση ποικίλων τοπικών παραγόντων με διαφορετικές καλλιέργειες (όπως σιτάρι, καλαμπόκι, πατάτα, ηλίανθος, κράμβη, ντομάτα, κρεμμύδι, λαχανικά, αμπέλια και οπωροφόρα δέντρα).

Τα κριτήρια επιλογής των πιλότων περιλαμβάνουν τις κύριες εντατικές καλλιέργειες, τις καλλιέργειες που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες θρεπτικών ουσιών και νερού (βάσει των τελευταίων στατιστικών στοιχείων της Eurostat) και τις καλλιέργειες με τις πιο υποσχόμενες  προϋπάρχουσες εφαρμογές και συνθήκες εφαρμογής (π.χ. κλίνες δοκιμών για την ανάπτυξη βασικών στοιχείων)

Η συνιστώσα των ενδιαφερομένων μερών θα είναι συντονισμένη με τη συγκεκριμένη γεωγραφική πρόκληση της κάθε περιοχής. Όλα τα στοιχεία των πρωτοτύπων του SIEUSOIL θα συγκεντρωθούν (φυσικά, ηλεκτρονικά) από 1) την εγκατάσταση Ψηφιακού Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών τοπικής ρύθμισης 2) την εγκατάσταση ΙοΤ στους πλησιέστερους αισθητήρες με αμφίδρομη σύνδεση με την κεντρική πλατφόρμα του SIEUSOIL 3) τη δημιουργία γραμμής προμήθειας και παραγωγής εικόνων τηλεπισκόπησης (EO) 4) την εκπαίδευση βασικών χρηστών για το Ψηφιακό Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών και τη χρήση των πλησιέστερων αισθητήρων 5) τον κοινό ορισμό κριτηρίων επικύρωσης και πρωτοκόλλου και 6) τη σύντομη άσκηση ετοιμότητας (2-4 εβδομάδες) όλων μαζί των αναπτυγμένων στοιχείων.

Η καμπάνια επίδειξης θα ενεργοποιήσει όλα τα στοιχεία του SIEUSOIL σε μια συγκεκριμένη πιλοτική περιοχή. Αυτό περιλαμβάνει την παραγωγή όλων των προϊόντων για τη συμμετοχική αξιολόγηση και επικύρωση τους με τους χρήστες κατά τη διάρκεια μιας καλλιεργητικής περιόδου. Κατά κανόνα, οι χρήστες θα λαμβάνουν ενημερώσεις κάθε 8-14 ημέρες. Αυτό συνεπάγεται, την προμήθεια εικόνων τηλεπισκόπησης και την παραγωγή προϊόντων σε μια χρονική ακολουθία 1-2 εβδομάδων σε λειτουργία σχεδόν πραγματικού χρόνου (1-2 ημέρες μετά τη δορυφορική υπέρπτηση). Στη συνέχεια, τα προϊόντα που προέρχονται από την τηλεπισκόπηση ενσωματώνονται στο Ψηφιακό Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών, μαζί με τα προϊόντα που προέρχονται από τους αισθητήρες και τα μοντέλα  εδάφους. Τα προϊόντα αυτά θα διατίθενται για διαβούλευση, οπτικοποίηση και ανάλυση από τους τελικούς χρήστες. Κάθε φορά που οι βασικοί χρήστες λαμβάνουν ενημερώσεις, καταγράφουν τις συνήθεις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τις λειτουργίες τους και τη διαφορά που εισάγουν οι λύσεις SIEUSOIL. Στο τέλος της καμπάνιας επίδειξης, αυτό θα αποτελεί το ημερολόγιο αξιολόγησής τους.

Περισσότερες πληροφορίες θα δημοσιευτούν σύντομα…