Časový plán

Work Packages

WP.1 Euroasijská půdní platforma | Měsíce 1 - 30
WP.2 Metody řízení půdy | Měsíce 1 - 33
WP.3 Omezující faktory na optimální kvalitu a produktivitu | Měsíce 1 - 36
WP.4 Přesné zemědělství | Měsíce 1 - 30
WP.5 Nástroj pro analýzu prostorové vhodnosti půdy | Měsíce 1 - 30
WP.6 Integrace otevřené platformy ICT | Měsíce 1 - 35
WP.7 Integrace pilotů | Měsíce 1 - 36
WP.8 Umožnění environmentálního a ekonomického dopadu | Měsíce 1 - 36
WP.9 Šíření informací a komunikace, další využití | Měsíce 1 - 36
WP.10 Řízení projektů | Měsíce 1 - 36
WP.11 Etické požadavky | Měsíce 1 - 36