The Platform

SIEUSOIL navrhne, implementuje a otestuje sdílenou webovou platformu (Čína –  EU), která bude poskytovat propojená (otevřená) data (Open Linked Data) pro sledování stavů, hrozeb ohrožujících půdu i sledování půdních zdrojů, a tím podporovat rozhodování o udržitelných agroekosystémech odolných vůči klimatu a udržitelným v oblasti hospodaření s půdou.

Platforma bude podporovat efektivní řízení v terénu prostřednictvím přizpůsobitelných modulů. Nadto bude zdůrazňovat osvědčené postupy v oblasti správy půdy v EU a Číně.

Platforma bude v konečném důsledku podporovat udržitelné hospodaření s půdou, trvale zvyšovat produktivitu půdy a vody, snižovat variabilitu výnosu plodin v čase a prostoru a podporovat proces formulace politiky. Inovační postupy a nástroje budou testovány v programu SIEUSOIL a jejich dopad bude posouzen z hlediska lepší sekvestrace uhlíku, úrodnosti půdy a produktivity půdy.

Další informace budou brzy doplněny…